august 2013

.

De tankene som handlet om at du ikke skulle klare det, de viste seg å være bortkasta.
hits